Menu

Zpracování osobních údajů

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem AT SERVIS – TEPLO s.r.o. (dále také jen „správce“), příp. jeho zaměstnanci.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní data sbíráme pro následující účely:

  • Evidence údajů objednávek / poptávek z kontaktního formuláře na webových stránkách https://www.atservis-teplo.cz/
    Abychom mohli spolehlivě odpovědět na Váš dotaz či poptávku, kontaktovat vás, když bude potřeba a mít vaše údaje i do budoucna pro případ informování.

DALŠÍ INFORMACE

  • Souhlas udělujete na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
  • Souhlas můžete kdykoliv vzít zpět, stačí napsat z e-mailu, který u nás máte evidovaný a my smažeme veškerá data, která o vás uchováváme.
  • Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v kontaktním formuláři.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.