Menu

Topná sezóna začala

S počátkem topné sezóny je nejvyšší čas myslet na kontrolu a servis plynového kotle. Zajistěte svému kotli potřebnou péči a sobě jistotu, že bude po celou zimu správně a spolehlivě fungovat. Pravidelný servis prodlouží životnost přístroje a ušetří vám nemalé náklady tím, že eliminuje nejčastější problémy způsobené zanedbáním údržby.

I drobné opravy zabrání velkým poruchám

Špatná funkce kotle a špatné spalování, vysoká toxicita zplodin a jejich únik, kolísání tlaku vody, poškození hořáku a výměníku a další chybné funkce stroje, jsou obvyklými příčinami pozdější poruchy či přímo havárii otopného zařízení. Tyto závady však lze servisní prohlídkou odhalit, zavčas odstranit, a tak předejít nákladným škodám.

Servisní prohlídka je časově nenáročná operace, kterou si zajistíte bezpečnou a bezvadnou činnost svého zařízení po celou zimu.

Důkladná kontrola

Odborný technik kontroluje funkčnost všech komponentů, tedy kotle, zásobníku, regulace a expanzní nádoby. V závislosti na stavu stroje pak vykoná různé činnosti k zajištění bezchybného chodu. Podle potřeby tak na příklad demontuje a vyčistí hořákovou sestavu, vyčistí primární výměník, lopatky spalinových nebo premixových ventilátorů, očistí elektrody hořáku, případně přistoupí k jejich výměně. Zkontroluje těsnost hydraulického systému kotle a vše zpětně namontuje.

Po seřízení výkonů a po kontrole správné funkce bezpečnostních systémů kotle, dojde také k přeměření emisí ve zplodinách a změření komínového tahu. Případně objevené problémy konzultuje s majitelem.

Pravidelný servis zajistí hospodárnější chod kotle

Zkontrolovaný systém pracuje hospodárně a také ekologicky. Pravidelná údržba snižuje náchylnost k poruchám a šetří spotřebu paliva.

Kontrola a servis kotle je zodpovědná činnost, kterou provádí vždy perfektně vyškolený servisní technik, a to vždy kvalitně a dle pokynů výrobce daného kotle.